top of page

AGENDA DDIGIDOL 

29.10.2020
Creu amgylchedd lle gallwn feithrin partneriaethau a chydweithio i gyflawni ein hanghenion arloesi cyfredol ar gyfer AMP7 a'n dyheadau tymor hwy wrth edrych tua 2050.
Black Coffee
9:30am - 10:00am
Cyrraedd yn Ddigidol a Chofrestru
cyfle i sicrhau bod cysylltiadau'n gweithio, dewch â'ch coffi a'ch byrbryd iachus eich hun
10:00am - 10:30am
Agor Cynhadledd Arloesi Flynyddol Dŵr Cymru Welsh Water
ACH - Headshot.jpg
Cadeirydd y dydd:
Tony Harrington
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd
Dŵr Cymru Welsh Water
Peter Perry.jpg
Croeso gan:
Peter Perry 
Y Prif Weithredwr
Dŵr Cymru Welsh Water
10:30am - 11:30am
Watch Again
Y Prif Anerchiadau
10:30am - 11:00am
Peter Halligan  - photo.jpg
Prof. Peter Halligan
Prif Swyddog Gwyddonol Cymru
11:00am - 11:15am
John Russell High Res.jpg
John Russell
Uwch Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio
Ofwat
11:15am - 11:30am
Bethan Ofwat Headshot.jpg
Bethan Evans
Pennaeth Ofwat yng Nghymru
11:30am - 12:00pm
Watch Again
political interview
Sesiwn  Holi ac Ateb ar y Prif Anerchiad
gyda Peter Perry, Tony Harrington, Bethan Evans a Peter Halligan
Cadeirydd y Panel : Samantha James
Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau  Cwsmeriaid Domestig
DCWW - Exhibition 2019 1.JPG
12:00
Arddangosfa
mae gennym dros llawer o rith-stondinau i chi ymweld ac ymgysylltu â nhw, a meithrin cysylltiadau newydd
dcww - keynote 2019.JPG
12:00
Waliau Blaenoriaeth
cyfle i gyfarfod â'n Penaethiaid Gwasanaeth wyneb yn wyneb i gael dealltwriaeth o'u hanghenion arloesi, ac archwilio sut y gellid defnyddio eich syniadau a'ch technolegau of fewn DCWW
12:30pm - 1:45pm
Watch Again
Sesiwn Llefarwyr Un
Cardiff-University-logo-for-website.jpg
12:30pm 
Dull Newydd o Ddiheintio Dŵr gan ddefnyddio Cynhyrchiant Catalytig Rhywogaethau sy'n Ymatebol i Ocsigen ar y safle 
Richard Lewis - Postdoctoral Research Associate
Prifysgol Caerdydd
amazon filters.jpg
12:50pm
Astudiaeth Dileu Manganîs 
David Ridealgh
Amazon Filters Ltd
ARCADIS-Logo-2.jpg
1.10pm
Gwella Cydweithio er mwyn Hybu Arloesi 
Tony Conway 
Arcadis
1.30pm
Sesiwn Holi ac Ateb gyda'r Panel – yng ngofal Anna Taliana,
     Gwyddonydd Arloesi, Asedau Dŵr
1.45pm - 3.00pm
Watch Again
Sesiwn Llefarwyr Dau 
arup.png
1.45pm
Darparu gwerth i gwsmeriaid, y gymdeithas a'r amgylchedd
Louise Ellis & Adrian Rees
Arup
5aba63d2d4eb8809668c816e_Mott MacDonald
2.05pm
Cyflawni gwytnwch a chynaliadwyedd busnes trwy PAS2080
Sokina Joseph and Natalie Bird
MMB
bluewater bio.png
2.25pm 
Profiad o weithredu gyda FilterClear ar gyfer Caniatâd Ffosfforws Isel Iawn
Dr. Jeremy Biddle
BluewaterBio
2.45pm
Sesiwn Holi ac Ateb gyda'r Panel – yng ngofal   Sean Gregory,
Rheolwr Ymchwil ac Arloesi, Gwasanaethau Dŵr Gwastraff
3.00pm - 4.15pm
Watch Again
Sesiwn Llefarwyr Tri
mulesoft.png
3.00pm
I’w bennu
Craig Bayley
Mulesoft
3.20pm
synthetix__logo--light.png
Darparu rhith-gynorthwywyr sgyrsfot effeithiol ar gyfer Dŵr Cymru 
Peter McKean
Synthetix
wasoku.png
3.40pm
Defnyddio dulliau Cyfrannu Torfol i arloesi'n effeithiol 
Jack Goulston
Wazoku
4.00pm
Sesiwn Holi ac Ateb gyda'r Panel – yng ngofal Kit Wilson,
      Pennaeth Trawsnewid
4.15pm - 4.30pm
ACH - Headshot.jpg
cloi'r achlysur
cadeirydd y dydd
Tony Harrington, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd , Dŵr Cymru Welsh Water
bottom of page