top of page

AGENDA DDIGIDOL 

09.09.2022
Digwyddiad Rhithwir
Creu amgylchedd lle gallwn feithrin partneriaethau a chydweithio i gyflawni ein hanghenion arloesi cyfredol ar gyfer AMP7 a'n dyheadau tymor hwy wrth edrych tua 2050.
Peter Perry.jpg
10:00 - 10:15
Gwyliwch Yma
Cyflwyniad a Chroeso
Peter Perry 
Y Prif Weithredwr
Dŵr Cymru Welsh Water
10:15 - 10:40
Gwyliwch Yma
Carly Perry -2 (3).jpg
Prif Anerchiad gan Reolwr Gyfarwyddwr Spring
Carly Perry 
Reolwr Gyfarwyddwr
Spring
ACH - Headshot.jpg
10:40 - 10:50
Gwyliwch Yma
Cyflwyniad i Arloesi a'm Strategaeth yn Dŵr Cymru Welsh Water 
Tony Harrington
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd
Dŵr Cymru Welsh Water
political interview
10:50 - 11:00
Gwyliwch Yma
Sesiwn  Holi ac Ateb 
gyda Peter Perry, Carly Perry a Tony Harrington
Cadeirydd y Panel : Samantha James
Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau  Cwsmeriaid Domestig
11:00 - 12:00
Watch Here
Llwyddiannau Arloesi a Sialensiau at y Dyfodol gan y RhG a Bord Gron CTO
Steve Wilson.jpg
Sam James.jpg
Ian Christie.jpg
RN1 (1).jpg
Steve Wilson
 
Samantha James
Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Domestig
Ian Christie
Rob Norris
Chief Technology Officer
Dŵr Cymru Welsh Water
Healthy Salad
12:00 - 12:50
Cinio
dcww - keynote 2019.JPG
13:00
Gweithdai yn Dechrau
cyfle i gyfarfod â'n Penaethiaid Gwasanaeth wyneb yn wyneb i gael dealltwriaeth o'u hanghenion arloesi, ac archwilio sut y gellid defnyddio eich syniadau a'ch technolegau of fewn Dwr Cymru Welsh Water.
12:50 - 14:10
Watch Here
Diweddariad ar brosiectau cronfa OFWAT 
Sesiwn Un
untitled.png
12:50
Cyflwyniad i'r Gronfa - OFWAT
Marc Hannis
OFWAT
BW_Square_Staff_LILA.jpg
13:10
Y gronfa Arloesi, safbwynt beirniad
Lila Thompson
Dŵr Prydain
13:30
Headshot_1.jpeg
Clustnodi cynhyrchwyr MIB a Geosmin mewn amser real gan ddefnyddio eDNA
Sophie Watson
Prifysgol Caerdydd
13:50 Holi ac Ateb y Panel
a gynhelir gan:   Paul Gaskin
Rheolwr Ymchwil ac Arloesi
Asedau Dŵr 
Dŵr Cymru Welsh Water
12:50 - 14:10
Watch Here
Tua Dyfodol Cynaliadwy
Sesiwn Un
Jane Davidson_credit_Aled_Llywelyn UWTSD 1MB.JPG
12:50
Tua Dyfodol Cynaliadwy, Safbwynt Cymru
Jane Davidson, 
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
image-20191115-132705-4e7614a1.jpeg
13:10
Defnyddio Dronau
Adam Davis 
Dŵr Cymru Welsh Water
13:30
Vyvyan Evans Picture.jpg
Prosiect Gwlyptiroedd
Vyvyan Evans 
Dŵr Cymru Welsh Water
13:50 Holi ac Ateb y Panel
a gynhelir gan: Tony Harrington
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd 
Dŵr Cymru Welsh Water
14:20 - 16:00
Watch Here
Diweddariad ar brosiectau cronfa OFWAT Sesiwn Dau
IMG_9508.jpg
14:20
Hy Value
Ben Burggraaf
Dŵr Cymru Welsh Water
Euan Hampton.JPG
14:40
Gollyngiadau Cefndir
Euan Hampton
Dŵr Cymru Welsh Water
Ben Martin photo.jpg
15:00
Trawsnewid Cydbwysedd Ynni Trin Dŵr Gwastraff
Ben Martin 
Thames Water
kevin parry.jpg
15:20
Data Agored Stream
Kevin Parry
Dŵr Cymru Welsh Water
15:40 Holi ac Ateb y Panel
a gynhelir gan:   Paul Gaskin
Rheolwr Ymchwil ac Arloesi
Asedau Dŵr 
Dŵr Cymru Welsh Water
14:20 - 16:00
Watch Here
Tua Dyfodol Cynaliadwy
Sesiwn Dau
Adam Palmer.jpg
14:20
Cynaliadwyedd mewn Adwerthu
I'w bennu
OLLIER Stephen.jpg
14:40
Tua dyfodol cynaliadwy, safbwynt Cynghrair Dŵr Cymru
I'w bennu
15:00
Steve Kaye - Website.jpg
Rôl ymchwil ac arloesi mewn dyfodol cynaliadwy
Steve Kaye
CEO UKWIR & Director of Spring

 
K9A-DlHc_jpeg.jpg
15:20
Cynaliadwyedd ar gyfer Sector Dŵr UDA
I'w bennu
15:40 Holi ac Ateb y Panel
a gynhelir gan:   Tony Harrington
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd
Dŵr Cymru Welsh Water
15:40 - 15:50
ACH - Headshot.jpg
cloi'r achlysur
Tony Harrington, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd , Dŵr Cymru Welsh Water
bottom of page