top of page

AGENDA DDIGIDOL 

09.09.2022
Creu amgylchedd lle gallwn feithrin partneriaethau a chydweithio i gyflawni ein hanghenion arloesi cyfredol ar gyfer AMP8 a'n dyheadau tymor hwy wrth edrych tua 2050.
10:00  Cyflwyniad a Chroeso, gan Peter Perry 
10:15  Y Prif Anerchiad gan Carly Perry, Rheolwr Gyfarwyddwr Spring 
10:40  Holi ac Ateb
10:50  Cyflwyniad i Arloesi a’n Strategaeth yn DCWW gan Tony Harrington 
11:00  Llwyddiannau Arloesi a’r Sialensiau at y dyfodol Ian Christie, Sam James a Steve Wilson
11:45  Holi ac Ateb 
12:00  Cinio
Yn y prynhawn byddwn yn cynnal sesiynau yn ymwneud â:
 
  • Prosiectau Cronfa Arloesedd OFWAT
  • Dyfodol Cynaliadwy
  • Yr heriau allweddol sy'n wynebu Dŵr Cymru dros y 5 mlynedd nesaf
Byddwn ni’n cyhoeddi rhagor o anerchwyr yn yr wythnosau nesaf
bottom of page